Beti Jai - evolución | Somos Chamberí

Beti Jai – evolución

Evolución de la cancha del Beti Jai, de 1894 hasta 2018 | SALVEMOS EL BETI JAI

Galería: el Beti Jai, de la degradación a la resurrección